Örgütünüzü Nasıl Hesap Verebilir Hale Getirebilirsiniz: Temel Prensipler

1500 words, 7 min to read
written by A. Chaber , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR
  • STK’lar, kendilerine verilen para konusunda fon sağlayıcılar ve bağışçılara hesap verebilir olmalıdır.
  • Bir STK’daki her kişinin birisine karşı sorumlu olması gerekir.
  • Hesap verebilirlik, aynı zamanda misyonunuz ve değerleriniz doğrultusunda ilerlediğinizden emin olmayı da içerir.
  • Topluluğumuzun elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan şüphesi olmaması gerekir.
  • İşte, hesap verebilirlik için faydalı ipuçları
Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.