Örgütünüz için sağlam bir dijital güvenliğe doğru 4 adım

2000 words, 10 min to read
written by Iulia Marcinschi , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR
  • Grubunuzun tüm kaynaklarını gözden geçirin ve hem dijital kaynaklarınızda hem de sanal altyapınızda nelerin tehlikede olduğunu veya nelerin tehlikeye atılmaya açık olduğunu değerlendirin
  • Ortaklarınızın/diğer STK’ların yakın zamanda karşılaştığı tehditlere, önceden yaşanmış riskli olaylara veya durumlara bakarak grubunuzu veya örgütünüzü tehdit edebilecek riskler hakkında beyin fırtınası yapın.
  • Gerçekleşmesi en muhtemel tehditler üzerine bir eylem planı geliştirin
  • Eylem planınızı tekrar gözden geçirin ve sonuçları, engelleri ve belki de bakılması ve eklenmesi gereken yeni unsurları değerlendirin
  • Örgütünüzün dijital kaynaklarına erişimi olan ekip üyelerinin “dijital hijyeni” her zaman yüksek düzeyde olmalıdır.
  • Risk Değerlendirme Şablonu
Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.