Kurumsal Bağışçılar ile Çalışmak: Öğrendiğimiz 7 Şey

2000 words, 10 min to read
written by Björn van Roozendaal , ILGA-EUROPE
Navigate
TL;DR

Potansiyel fon sağlayıcıları tanıyın ve uygun olanı bulun

İlişkilere yatırım yapmak çok değerli

Çalışmalarınızı nasıl bir bağlamda yürüttüğünüz hakkında bilgi vermek herkes için değerlidir

Bağışçıların işinizi daha iyi yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirin

Size arka çıkmalarını sağlayın

Bağışçıları bir araya getirin

Hesap verebilir olduğunuzu gösterin

Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.