İdare ve Finansa Giriş

1000 words, 5 min to read
written by A. Chaber , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR

Fon sağlayıcıların kuralları ve düzenlemeleri, küçük ölçekli örgütlerin kapasitelerine uygun değil.

Bizim rolümüz, fon almak için sağlanması gereken koşulları daha yönetilebilir hale getirmek.

LGBTİ gruplarında finansal yönetim, program geliştirme ve kurumsallaşma ile el ele gitmelidir.

Hub aracılığıyla sizlere yardım etmek için buradayız! Hub’da bir araya getirilen ipuçları, açıklamalar ve eğitim materyalleri, ILGA-Europe’un bölgedeki LGBTİ gruplarıyla yürüttüğü çalışmalarda edindiği deneyimlerden yola çıkarak oluşturuluyor.

Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.