Genel giderlerinizi nasıl yönetirsiniz?

1500 words, 7 min to read
written by Agnes Granroth , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR

Genel giderler, örgütün genel işletme maliyetlerini karşılamasının bir yoludur

Bu dolaylı maliyetler doğrudan proje maliyetleri ile birlikte proje bütçelerine dahil edilebilir

Genel giderlerin hesaplanma şekli örgütler arasında farklılık gösterir, bu nedenle bütçelemeden önce fon sağlayıcılarınızın genel giderlerle ilgili kurallarını kontrol ettiğinizden emin olun!

Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.