Bütçe Dağıtımı Değişikliklerinde Ustalaşın: Bölüm 2

1500 words, 7 min to read
written by Alejandro Hernandez , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR

Bütçe dağıtımında değişiklik ihtiyacını değerlendirdikten sonra, bütçe gerçekleşmesi gereken değişikliklerin kapsamını da değerlendirmelisiniz

Bunu fon sağlayıcınıza açıklayabilmek için değişikliklerinizin gerekçesi ve izahını kavramalısınız

Hesapta olmayan harcamalar yapmadan önce hibe sözleşmesi kapsamında nelerin imkanlı olduğunu bilmelisiniz

Maliyetlerinizi kolayca uygunsuz kılacak bir hata, bir bütçe kaleminde yapılan tasarrufları bir diğer kalemdeki artan maliyetler için harcamaktır

Fon sağlayıcınız düşündüğünüzden daha esnek olabilir. Onlara ulaşmaktan ve bilgi vermekten çekinmeyin.

Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.