Bütçe Dağıtımı Değişikliklerinde Ustalaşın: Bölüm 1

1000 words, 5 min to read
written by Alejandro Hernandez , ILGA-Europe
Navigate
TL;DR

Bütçelerin yeniden dağıtımı, bir proje döngüsünde yaygın bir uygulamadır

Bütçe dağıtımındaki değişiklik ihtiyacını değerlendirmek için proje bütçenizi düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekecektir

Herhangi bir harcama yapmadan önce bütçe dağıtımında değişiklik yapmaya ilişkin koşulları daima kontrol etmelisiniz

Emin olmadığınız noktalar varsa, fon sağlayıcınıza ulaşın

Want to read this article? Create a free account to access our content for activists!
Gain access to our guides, real activists’ case studies, and free downloadables.